ÚSPĚŠNÝ FINANČNÍ ŽIVOT

Proč většina lidí finančně neuspěje?  A jak to změnit, pokud chcete finančně uspět?

Každý chceme žít úspěšný finanční život. Žít v hojnosti a užívat si života tady a teď, by chtěl snad každý. Bohužel realita je taková, že ve finančním životě uspěje jen malá část lidí.

Proč tomu tak je?

Je důležité si uvědomit, že finanční úspěch není jen otázkou příjmů, ale rozhodující a mnohem důležitější je to, jak s našimi příjmy nakládáme. Ano, výše příjmu hraje do určité úrovně důležitou roli, ale velká část populace i přesto, že má dostatečný příjem, neodloží každý měsíc ani korunu. A to je realita, se kterou se setkávám v praxi velmi často.

Skutečný problém, který brání budovat bohatství, se skrývá v nakládání s penězi, neporozumění vlastním výdajům a také tomu, jaké finanční návyky ovlivňují naše finance. Finanční úspěch se odvíjí od důsledného hospodaření, znalosti a kontroly výdajů a finančních návyků, které jsme během život posbírali, ať už od rodičů nebo během vlastního finančního života. 

Jaké jsou nejčastější nešvary, které nám brání být finančně v pohodě?

 • NEKONTROLOVANÉ UTRÁCENÍ

  Utrácení peněz bez ohledu na své skutečné finanční možnosti je velmi časté. Lidé si mohou kupovat zbytečné věci, příliš často jíst mimo domov, nebo utrácet za luxusní zboží, aniž by měli dostatečnou rezervu na účtu. Zkrátka utrácejí hlava nehlava.

 • NEDOSTATEČNÉ PLÁNOVÁNÍ ROZPOČTU 

  Lidé, kteří si neplánují své výdaje a nestanoví si pevný rozpočet, nikdy nezískají přehled o svých penězích. Bez jasného plánu mohou být náchylní k překročení svých finančních možností a neplánovaným dluhům.

 • LIDÉ CHTĚJÍ ODLOŽIT, CO JIM ZŮSTANE PO ZAPLACENÍ VÝDAJŮ

  Odložit to, co zůstane na konci měsíce opravdu nefunguje. Ve většině případů totiž nezůstane nikdy nic. Vždy se najde výdaj, za který se peníze utratí. Na konci měsíce to vždy vypadá, jako by účet někdo vykradl. A takto to jde měsíc po měsíci. Je zřejmé, že dříve či později člověk narazí.

 • NEDOSTATEK FINANČNÍ DISCIPLÍNY

  Když už si lidé stanoví finanční rozpočet, tak jej nedodržují a někde finančně ulítnou. Pokud je to ojedinělé, nic se neděje. Pokud je rozpočet nedodržovaný pravidelně, rovnou ho vyhoďte.

 • ŽIVOBYTÍ NA DLUH

  Spoléhání se na úvěry a kreditní karty jako způsob financování životního stylu je dalším špatným návykem. Akumulace vysokých úrokových dluhů může vést k dlouhodobé finanční zátěži a potížím.

 • NEDOSTATEČNÍ ÚSPORY

  Někteří lidé nedokážou pravidelně spořit nebo vytvářet finanční rezervy pro nečekané výdaje nebo naléhavé situace. Tento nedostatek  úspor může znamenat, že jsou vystaveni finančním potížím, pokud se objeví neočekávané události, jako je ztráta zaměstnání nebo zdravotní problémy.

Pozitivní zprávou je, že vše jde změnit a nasměrovat své finance na správný kurz. Změna těchto špatných finančních návyků vyžaduje vůli, disciplínu a trochu vzdělání.

Jak začít, když chci lépe spravovat své finance a začít budovat osobní bohatství:

1) V prvním kroku je nezbytné poznat naše finance. Doporučuji sepsat si veškeré výdaje, a rozdělit je na 4 základní kategorie. Nezbytné výdaje ( např. výdaje za bydlení, jídlo, pohonné hmoty atd.), nepravidelné výdaje ( náklady na oblečení, péči o sebe, koníčky), finanční produkty a závazky.

2) Následně analyzovat slabá místa, tedy to, kde utrácím nadměrně. Především na tyto položky je nutné stanovit rozpočet, který budu dlouhodobě schopný dodržet.

3) Testovací měsíc. V tomto měsíci si budu evidovat každý výdaj a na konci měsíce zkontroluji, zda je můj rozpočet správně nastavený, případně jej upravím. Během tohoto měsíce si přirozeně uvědomíme, jaké jsou naše finanční návyky, které ovlivňují naše finance a na nich můžeme poté pracovat.

4) První zaplatíme sami sobě. Ušetřené měsíční prostředky, tedy volné cash-flow, které vzniklo lepším hospodařením, odložím stranou ihned, jak přijde výplata. Takto začínáme vytvářet rezervy a budovat bohatství.

Stanovení rozpočtu neznamená, že se budu jen omezovat a škudlit každou korunu. Cílem je dát penězům řád, vědět kam plynou mé peníze, a ty následně řídit a směřovat tam, kde mi budou přinášet největší užitek. I vědomě utracené peníze přináší užitek, ale všeho s mírou.

Schopnost spořit a odkládat si peníze stranou máme každý ve svých rukou.