DAŇOVÉ POVINNOSTI V LEDNU 2024

  • Silniční daň za rok 2023
  • Přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2024


Nový rok, staré daňové povinnosti už letos moc neplatí. Došlo k mnohým změnám v legislativě, ale i v daňové povinnosti.
V lednu nás bude zajímat silniční daň za rok 2023 a přiznání daně z nemovitých věcí na rok 2024.

Silniční daň:

Silniční daň je splatná do 31.1.2024.

Podává se za uplynulé období, tj. za rok 2023.

Silniční daň se nově týká pouze nákladních vozidel s nejvyšší povolenou hmotností nad 3,5 t.
Osobní vozidla a autobusy jsou z povinnosti vyloučeny.

Podání lze písemně na formuláři nebo elektronicky (pouze přes datovou schránku)
(formulář není v papírově podobě, je potřeba si ho stáhnout v PDF podobě a vytisknout)

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/danove-tiskopisy 

Přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2024

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí je nutné podat nejpozději do 31.1.2024

Na rozdíl od daně silniční, která se podává za uplynulé období (aktuálně tedy za rok 2023), se přiznání k dani z nemovitých věcí podává dopředu, čili na rok 2024.

Daňové přiznání podáváte pouze v případě, že jste koupili novou nemovitost, začali stavět dům
nebo došlo k jiné podstatné změně.

Při vyplňování přiznání je rozhodující stav (vlastnictví, charakter) nemovitých věcí k 1. lednu 2024

Povinnost každoročně platit daň z vlastnictví nemovitosti mají všichni majitelé.

Daň z nemovitých věcí se platí buď v jedné splátce (do 31. května), nebo ve dvou splátkách (do 31. května a do 30. listopadu), a to v závislosti na výši samotné daně – jestliže nepřesáhne 5 000 Kč, platí se celá najednou.

Podmínky pro správné danění se každý rok nepatrně mění, proto je vždy lepší poradit se se svým daňovým poradcem.