DIP = DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ PRODUKT

Revoluční novinka v zajištění na důchod

  • Co je to DIP?
  • Co přináší a jak funguje
  • Výhody i případná rizika


D
IP, neboli dlouhodobý investiční produkt, je novinkou z dílny českého státu. Ještě nikdy stát tak silně daňově nepodpořil soukromé spoření na stáří jako v podobě dlouhodobého investičního produktu (DIP)! Tato novinka, spuštěná začátkem letošního roku, představuje pro trh s investicemi doslova revoluční změnu. DIP, konečně otevírá cestu k výnosnějšímu způsobu spoření na stáří s daňovou podporou státu, než kdy dříve.

Důležité je, že se nejedná o nový produkt,  ale pouze o nový režim evidence. Daňovou úlevu lze čerpat i na řadu let zaběhlé fondy a standardní investiční nástroje, které se běžně využívají. Velkou výhodou DIP oproti penzijnímu spoření je skutečnost, že se nedaní výnos při jednorázovém výběru ( platí při splnění podmínek).

Co DIP přináší? 

  • Investice do standardních investičních nástrojů s daňovou úlevou: Nově je možné investovat s daňovým zvýhodněním i mimo penzijní fondy – do podílových listů investičních fondů, veřejně obchodovaných akcií, dluhopisů či nástrojů peněžního trhu.
  • Daňové zvýhodnění, které výrazně zvedne výnosnost: Zaměstnanci i OSVČ si mohou odečíst z daňového základu investice v rámci DIP až 48 000 Kč ročně (tzn. až 4 000 Kč měsíčně). Úspora na dani z příjmů je maximálně 7 200 korun.
  • Příspěvek zaměstnavatele: Zaměstnavatel může přispívat až 50 000 Kč ročně. Příspěvek je osvobozený od odvodů na sociální a zdravotní pojištění i daně z příjmů fyzických osob.
  • Pravidlo „120 měsíců/60 let „: Ukládat peníze je nutné nejméně 120 měsíců, tedy 10 let. Výběr prostředků je možný nejdříve v 60 letech. To znamená „dlouhé peníze“.
  • Produkt s nepřímou podporou státu: Namísto státního příspěvku je v rámci DIP možné daňově uplatnit celý vklad od první koruny až do 4 000 Kč. Nikoli až částku nad 1 700 Kč za měsíc jako u spoření do penzijních fondů ( nyní nad 1 000 Kč za měsíc).
  • Riziko, které je s DIP spojeno: Pokud peníze vyberete před 60. rokem věku a zároveň nedodržíte minimální dobu 10 let, musíte vrátit daňové výhody, které jste si uplatnili.

DIP představuje unikátní možnost, jak zvýšit výnosnost investice. Zaplatíte méně na daních a zároveň se plnohodnotně připravíte na svůj důchod, abyste si jej mohli naplno užít.