ZDANĚNÍ VÝNOSŮ Z PRODEJE CENNÝCH PAPÍRŮ

KDY JE ZISK Z INVESTIC OSVOBOZEN OD DANĚ?

Daně, o kterých jste možná ani nevěděli - Lukáš Kučera

Možností, jak v dnešní době investovat, přibývá jako hub po dešti. Mnoho klientů bohužel zapomíná, že s investováním jsou v určitých případech spojeny daňové povinnosti.

Svým klientům, kromě nastavení správné investiční strategie, servis jejich portfolia, poskytuji i informace, zda se jich v případě výběrů týká některá z daňových povinností.

Máte naspořené peníze v investicích a chystáte se peníze vybrat a realizovat zisk? V tom případě pozor na dodržení daňových podmínek, abyste se nedostali do křížku s finančním úřadem! Obecně se výnosy z kapitálového majetku daní sazbou 15 % ze zisku, příp. 23 % při výnosu nad 1 867 000 Kč ročně.

Při splnění určitých podmínek jsou vaše výnosy od daní osvobozeny. Kdy tomu tak je?

 

1) Pokud dodržíte hranici 100 000 Kč 💰

Aby se vybíraná částka nedanila, v daném roce můžete prodat cenné papíry v hodnotě max. 100 000 Kč. V tomto případě nezáleží na tom, kolik času uběhlo od nákupu.

⚠️POZOR! Jedná se o celkovou částku ze všech výběrů. Pokud tedy budete vybírat peníze z více investičních účtů, součet těchto výběrů nesmí přesáhnout hranici 100 000 Kč!

Pokud tuto hranici překročíte, daníte zisk z prodeje (rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou). V případě, že jste prodejem nezískali žádný výnos, nic se nedaní, ale stále je tu povinnost podat daňové přiznání.

paragraf | Q-COM

2) Splnění tzv. časového testu

Výnos je osvobozen od daně tehdy, pokud mezi nákupem a prodejem cenného papíru uběhly min. 3 roky.

Pokud vybíráte z více investic, časový interval se posuzuje u každého výběru zvlášť. Do daňového přiznání pak uvádíte pouze příjmy, které nejsou osvobozené od daně, tzn. u kterých se nedodržely 3 roky.

⚠️POZOR! Obě podmínky platí i při přesunu fondů z jednoho investičního účtu na druhý. I v rámci stejné společnosti.

Pokud se do limitu 100 000 Kč nevejdete, přichází na řadu časový test. A všechny prodeje, které se uskutečnily až po uplynut 3 let, jsou od daní osvobozeny.

Daňové centrum - Zavedenie globálnej minimálnej 15 % sadzby dane pre právnické osoby

📌Příklad č.1: Z jednoho fondu vybíráte 80 000 Kč a investice trvá 4 roky. Z druhého fondu, který držíte 2 roky vybíráte 50 000 Kč.
Je překročen limit 100 tis, takže máte povinnost podat daňové přiznání. Daň ale platíte jen z druhého výběru, jelikož nebyla dodržena tříletá lhůta. Daň platíte jen v případě, že máte z prodeje nějaký zisk.

📌Příklad č.2: Prodáte investice za 250 000 Kč, které jste nakoupili před 4 roky za 200 000 Kč.
Horní hranice sice byla překročena, ale časový test je splněn. Tím je výnos investice osvobozen od daně. Do daní se nic neuvádí a nic se nedaní.

📌Příklad č.3: Akcie, které jste nakoupili před 1 rokem za 160 000 Kč, nyní prodáváte za 145 000 Kč.
Nebyla dodržena hranice 100 tis ani min. doba. Příjem je tedy potřeba uvést do daňového přiznání, i když je investice ztrátová. Nic se ale nedaní, jelikož není žádný zisk. Pokud byste investici prodali za 170 000 Kč a realizovali zisk, výnos uvádíte do daňového přiznání a zisk se daní 15 %.

Koupě bytu jako investice? – Hypoteční info

Závěrem: pokud nechcete řešit zdanění a daňové přiznání, stačí se držet těchto kroků:

  1. Nevybírat ročně více jak 100 000 Kč (platí i pro přesun mezi investicemi)
  2. Nevybírat dříve jak po 3 letech od nákupu (platí i pro přesun mezi investicemi)
  3. Když se rozhodnu pro dřívější prodej – opět dodržet hranici 100 000 Kč.

Pokud si nevíte rady, doporučuji vše konzultovat s Vaším investičním parťákem. 🙋‍♂️