Věra Barcalová a Zdeňka Vajsová – Varnsdorf

Se sestrou jsme se rozhodly prodat nájemní dům Legií 1865 ve Varnsdorfu, jehož jsme byly výhradními vlastníky a nebyly na něm žádné pohledávky vůči třetí osobě.

Na doporučení známých jsme oslovily pana Jana Radu, zaměstnance OK Realitní služby Broker Consulting, pobočka Varnsdorf. Od sepsání smlouvy o poskytování realitních služeb se poměrně rychle k našemu očekávání prodej uskutečnil.

Proč zadat prodej této realitní společnosti je dán výčtem pozitiv:
1. Profesionální, vstřícné a trpělivé jednání pana Jana Rady ve vztahu k našim požadavkům.
2. Působivá prezentace prodávané nemovitosti nabízená prostřednictvím webových stránek.
3. Zajištění velkého počtu zájemců s možností výběru a rozhodování a zajištění prohlídek nemovitostí s naší účastí, jelikož se jednalo o obydlený dům nájemníky a nechtěly jsme příliš narušovat jejich soukromí. Ale bez prohlídky to prostě nejde.
4. Právní jištění smluvní dokumentace, kterou připravují realitní služby a pružně reagují na doporučené úpravy z naší strany.
5. Asistence při advokátních službách.
6. Asistence při předání nemovitosti kupujícímu.

Prodej nájemního domu nebyl vůbec jednoduchý, jelikož jsme trvaly na zachování smluvních
vztahů na dobu neurčitou a pomalejší a ne skokový nárůst nájmů. Panu Radovi se díky jeho
schopnosti vyjednávat vše podařilo ke spokojenosti zainteresovaných stran.
Poděkování patří nejenom panu Janu Radovi, ale i OK Realitním službám Broker Consulting, že
disponují takto skvělými zaměstnanci.