CO JE PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY?

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY = PENB

Už jste někdy řešili prodej, koupi nebo pronájem bytu? A slyšeli jste někdy o PENB? Že ne? Přitom každý, kdo byl někdy v roli prodávajícího nebo kupujícího, pronajímatele nebo nájemce, by se s ním měl už setkat.

 

Co je PENB?

Určitě jste už někdy viděli barevné označení A-G. Vypadá podobně jako energetický štítek například u pračky nebo lednice. Energetický štítek určený pro domy jste mohli zahlédnout v nějaké z veřejných budov. Co Vám tenhle známý graf napoví?

PENB informuje o spotřebě energie u dané nemovitosti. Započítává energii potřebnou k vytápění, ohřevu vody, větrání, chlazení, klimatizace a osvětlení. Díky němu můžete zjistit, jak náročná na energii stavba je. Třídy náročnosti jsou rozděleni od A do G, kdy A je pro budovy s nejnižšími náklady, a označení G pro ty nejdražší na běžný provoz.

Od ledna 2022 se zpřísnily požadavky na stavbu nových nemovitostí. Nyní musí být všechny nově postavené domy klasifikovány minimálně ve třídě B.

Výsledkem by měla být kvalitnější práce projektantů a architektů. Ti mohou důkladnou analýzou a precizně vypracovaným návrhem dům přizpůsobit podmínkám pro zařazení do úspornější třídy. Nejlépe vypracované návrhy se pak můžou pyšnit budovami s výsledkem A, naopak domy ve skupině C-G napovídají, že jim projektant nevěnoval příliš mnoho pozornosti.

 

Musím mít vypracovaný PENB, když vlastním nemovitost?

Od roku 2015 je povinnost doložit průkaz energetické náročnosti vždy:

 • při VÝSTAVBĚ nové nemovitosti
 • při PRODEJI nemovitosti
 • při ROZSÁHLÉ REKONSTRUKCI (více než 25 % celkové plochy obálky budovy – zateplování, výměna střechy nebo oken)
 • při PRONÁJMU NEMOVITOSTI
 • u budovy, která je vlastněná orgánem veřejné moci (celková energeticky vztažná plocha větší než 250 m2)

Většina majitelů při výše uvedených událostí PENB nikdy neřešili. Spousta z nich ani netuší, že mají povinnost si takový dokument nechat vystavit. V případě, že v těchto případech dokument nedoložíte Vám hrozí pokuta až 200 000 Kč.

 

Kdy musím PENB předložit?

V případě PRODEJE nemovitosti je Vaše povinnost předložit k nahlédnutí PENB nebo jeho kopii před podpisem kupní smlouvy potencionálnímu kupci. V případě PRONÁJMU před podpisem nájemní smlouvy možnému nájemci.

Nejpozději při podpisu kupní nebo nájemní smlouvy PENB předáte do rukou novému majiteli/nájemci.

Pokud inzerujete prodej/pronájem své nemovitosti sami, je Vaše povinnost mít vyhotovený PENB již při inzerci. U nabídky musí být uvedena energetická třída dle vypracovaného PENB. Jinak je to v případě pomoci realitního zprostředkovatele. Ten může u nemovitosti uvést třídu G – mimořádně nehospodárná. Tak může být nemovitost v nabídce a Vy získáte čas na zhotovení průkazu a ukázat ho až potencionálnímu zájemci před podpisem smlouvy.

 

Kdy nemusím dokládat PENB?

I když řešíte jednu z výše uvedených situací, jsou tu dané výjimky. PENB nemusíte dokládat:

 • při PRODEJI DRUŽSTEVNÍHO BYTU – prodáváte právo na podíl majetku družstva, ne nemovitost jako takovou
 • při PRODEJI nebo PRONÁJMU nemovitosti, která byla postavena před rokem 1947 a od tohoto roku provedena žádná výraznější rekonstrukce (a pokud se tak obě strany dohodnou)
 • u nemovitostí s celkovou energeticky vztažnou plochou (EVP) menší než 50 m2
 • u kulturních památek nebo budov v památkové rezervaci/zóně – pokud by požadavky na energetickou náročnost výrazně změnilo jejich charakter nebo vzhled (dokládá se stanoviskem orgánu státní památkové péče)
 • místa pro bohoslužby a náboženské účely
 • u rekreačních staveb, které jsou užívány jen část roku (spotřeba energie je nižší než 25 % z odhadované energie při celoročním užívání)
 • u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok
 • při rekonstrukci budovy, u které to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost a provozní účely – dokládá se energetickým auditem
 • u budov zpravodajských služeb
 • u budov důležitých pro obranu státu, budovy určené k zajištění bezpečnosti státu
 • u nemovitostí sloužící k ochraně utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné

 

Jak PENB získat?

V dnešní době není velký problém takový průkaz zajistit. Existují společnosti s energetickými specialisty, kteří Vám jej vytvoří a zašlou i třeba online. Průkaz tak zařídíte i z domova a máte ho k dispozici za pár dnů.

Jen je potřeba přichystat si potřebné dokumenty. Dokumenty se lehce liší dle toho, k čemu PENB zrovna potřebujete. Důležité je mít k dispozici stávající/novou projektovou dokumentaci domu. Uveden způsob vytápění, přípravy teplé vody, větrání, chlazení objektu, fotodokumentace domu, zdravotně-technické instalace, další technologie, souhrnná technická zpráva, situační výkres s vyznačením orientace objektu ke světovým stranám, atd.

Při prodeji bytové jednotky se dokládá PENB celého bytového domu. Je možné, že PENB pro budovu již existuje. Můžete tak o něj požádat správce domu nebo výbor SVJ.

 

K čemu je tedy PENB dobrý?

Nikdo nechce tzv. kupovat zajíce v pytli. A u nemovitostí to platí obzvlášť. Každý, kdo má o dům nebo byt zájem, by měl vědět, jak vysoké budou výdaje na jeho provoz. Tím může zájemce porovnat nabídky a vybrat si tak místo, které mu bude vyhovovat i z pohledu energetické náročnosti.